EUGÉNIOVÉ (2013)

Pavel Štingl

Režisér a dokumentarista, narozen 16. 6. 1960.

Katedru dokumentární tvorby FAMU ukončil v roce 1985 absolventským filmem o hledání etických přístupů mladých lékařů Naučit se bát.

S politickým převratem roku 1989 začal realizovat cyklus snímků ze zemí pádu železné opony: Romania Libera a Quo Vadis, Romania...?
Oba byly oceněny na festivalu v Budapešti roku 1990.

Následoval dokument o konfliktu v Náhorním Karabachu
Země bez hrobů, který získal cenu poroty na MTF v Hiroshimě 1991.

Slzy vítězství Albánie, další dokument s tématem zemí východní Evropy, byl oceněn na MFF v Lodži.

Cyklus z Balkánu dotváří Milionáři bídy a Studentská láska, snímek byl uveden na MFF v Amsterodamu.

Země opět beze jména, dokument z Podkarpatské Rusi, byl uveden na MTF ve Štrasburku.

Z divokých ulic Moskvy vzešel snímek Pozdrav ze země, kde včera znamenalo zítra, který získal hlavní cenu festivalu Prix Italia 1993.

Koncem roku 1993 Pavel Štingl založil vlastní produkční firmu K2 s.r.o., kde realizoval na sto dokumentů.

K významným patří: Z domova domů - o českých krajanech v JAR, na nějž navazuje svědectví o volbách Quo Vadis, South Africa...?

V roce 1996 vzniká cyklus České televize Takoví jsme byli. Za každý rok od války po současnost byl nalezen typový příběh s politickým pozadím. K2 jich realizovalo 18.

Poté následují dokumenty:

Čtyři páry bot - padesátiminutový portrét profesora Jana Wienera.

Tři kamarádky - trojportrét žen přeživších holocaust.

Příběh trosečníků Patrie - přibližuje osudy židovských utečenců z okupované Evropy roku 1940.
V roce 1998 byl film vyznamenán cenou FIAT/IFTA.

Deník pana Pfitznera - rozsáhlý snímek líčící proměnu osobnosti profesora historie během okupace.

Zaniklý svět Karla Pecky - na vzpomínkách spisovatele je popsána situace politických vězňů v padesátých a šedesátých letech.
Dokument získal cenu Trilobit 2000.

O zlém snu - líčí válečný osud očima dítěte. Snímek získal hlavní cenu festivalu Japan Prix 2000 a cenu Trilobit 2000.

Selhání - příběh Viliama Gerika, parašutisty, který zradil. Filmu byla udělena cena Trilobit 2000.

Jakou řečí mluví pánbůh...? - životní příběh zapomenutého sudetského Němce v Krkonoších.

Druhý život Lidic - dokument přinášející nový pohled na příběhy válečných hrdinů a obětí.

Popis jednoho zápasu - sběrný dokument o realizaci pomníku Franze Kafky Jaroslavem Rónou.

Mír jejich duši - hraný celovečerní film byl dokončen na podzim roku 2004, do distribuce byl uveden počátkem roku 2005.
Během jeho přípravy se zrodil dokument o přípravě ochotnického divadla Návrat Zapadlých vlastenců.

Divadlo bláznivých dramat Borise Rösnera - dokumentární příběh odchodu velikého českého herce.

Suchá Hora, dědina na konci trati - přibližuje život slovenského podhůří Roháčů, film získal hlavní cenu festivalu Nadotek.

Ghetto jménem Baluty - rozsáhlá umělecká esej o stigmatu místa v polské Lodži. Snímek byl nominován na Českého lva, získal dvě ceny na festivalech v Polsku, dále byl oceněn cenou Trilobit.

Cesta k cestě - umělecký časosběrný dokument o realizaci novodobé křížové cesty nedaleko Kuksu.

Šil jsem u Kubiše - portrét posledního živého svědka hrdinů atentátu na Heydricha.

Eugéniové - dokumentárně animovaná esej o modernitě 20. století.

Odvaha - dokumentární rozhovor se sochařem Jaroslavem Rónou, vedený v rozmezí dvou let - v době realizace bronzového jezdeckého pomníku pro Moravské náměstí Brna.