A nevinní byli vinni (2006)

2006 - nová stálá expozice A NEVINNÍ BYLI VINNI, Památník Lidice

Celková rekonstrukce muzea probíhala podle původního námětu Pavla Štingla, realizována byla v autorské trojici s Eduardem Stehlíkem a Bohumírem Prokůpkem.

Expozice kvalitativně změnila přístup k fenoménu Lidic, zneužitému socialistickým režimem k formálním ideologickým gestům. Nové muzeum o řád změnilo návštěvnost Památníku Lidice a po desítkách let vrátilo skutečný historický význam válečným událostem.

Roku 2013 byl pro Památník v Lidicích vyvinut Edukativní program pro informační a vzdělávací centrum. Doplňková interaktivní nabídka je určena pro skupiny i jednotlivce různých věkových i jazykových kategorií. Přináší nové historické pohledy na širší význam lidických událostí a vzpomínky pamětníků, kteří dříve provázeli návštěvníky expozicí. Napříště budou jejich svědectví předmětem virtuálního bádání návštěvníků.