EUGENIC MINDS (2013)

Patrik Ouředník

Writer, translator, and essayist living in France.

Patrik Ouředník was born 23 April 1957 in Prague; he emigrated to France in 1984.
Czech writings include articles on literature, culture, and society in Svědectví and 150 000 slov (Paris); in French, his writings have appeared in the periodicals L'Autre Europe, La Nouvelle alternative, Lettre internationale, Liber, and Cadmos, among others. He has also organized the publication of various works in France, such as the first French anthology about Vladimír Holan (1991). He is an editor and co-author of the Dictionary of Authors and Dictionary of Literary Works published by Robert Laffont (1994) and the author of the "Culture in Czechoslovakia" entry in the Encyclopaedia Universalis (1992). Since 1989, he has also published in the Czech media (Respekt, Nová Přítomnost, Kritická příloha, Souvislosti, Prostor, Aluze, etc.).

His first published translations were in the samizdat anthology Boris Vian: Kroniky, texty, povídky (1978) and, officially, the 1984 publication of texts by Jacques Brel in Světová literature magazine. He first published his own writings after leaving French. He is best known in the Czech Republic for his Šmírbuch jazyka českého (Paris 1988), a "dictionary of unconventional Czech," and soon thereafter gained a reputation as a writer with an exceptional gift for style and language. He earned international renown with Europeana. A Brief History of the 20th Century (2001) and The Opportune Moment, 1855 (2006), both of which were translated into more than 20 languages.

Works:
Šmírbuch jazyka českého. Slovník nekonvenční češtiny [Rough-book of the Czech Language: A Dictionary of Unconventional Czech]. Paris 1988; Prague 1992; 2005.
Anebo [Or Else]. Prague 1992.
O princi Čekankovi, jak putoval za princeznou, a o všelijakých dobrodružstvích, která se mu přitom přihodila [The Extraordinary Adventures of Prince Chicory]. Prague 1993; 2008.
Aniž jest co nového pod sluncem. Slova, rčení a úsloví biblického původu [Nothing New under the Sun: Words, Sayings and Idioms with Biblical Origins]. Prague 1994.
Rok čtyřiadvacet [Year Twenty-Four]. Prague 1995; 2002.
Neřkuli [If I Don't Say So]. Prague 1996.
Hledání ztraceného jazyka [In Search of Lost Language]. Prague 1997.
Klíč je ve výčepu [The Key Is at the Bar]. Prague 2000.
Europeana: A Brief History of the Twentieth Century. Chicago 2005.
Dům bosého [House of the Barefoot Man]. Prague 2004.
The Opportune Moment, 1855. Chicago 2011.
Case Closed. Chicago 2010

Tanslations:
From French into Czech:
Boris Vian: Kroniky, texty, povídky (Chroniques, textes, nouvelles, 1981) + Rozruch v Andénách (Trouble dans les Andains, 1992) + Mravenci (Les fourmis ,1994, with J. Pelán).
Raymond Queneau: Stylistická cvičení (Exercices de style, 1985; revised 1994) + Na ženský je člověk krátkej (On est toujours trop bon avec les femmes, 2001).
Samuel Beckett: Čekání na Godota (Waiting for Godot, 1986).
Jacques Vaché: Dopisy z války (Lettres de guerre, 1994).
Henri Michaux: Jistý Plume (Un certain Plume, 1995).
François Rabelais: Pantagruelská Pranostyka, nesporná & neklamná & neomylná, pro perpetuální rok nově sepsaná ku prospěchu & ponaučení slovutných zevlounů mistrem Alcofribasem, vrchním číšníkem řečeného Pantagruela (Pantagrueline Prognostication, 1995) + Pojednání o případném pití vína, totiž velikém & ustavičném, pro potěchu ducha & těla & proti všelikým chorobám oudů zevnitřních i vnitřních, sepsané ku poučení & užitku brachů mokrého cechu (1995).
Alfred Jarry: Spekulace (Spéculations, 1997).

Into French from Czech:
Vladimír Holan: À tue-silence (Na celé ticho, 1990) + L'Abîme de l'abîme (Propast propasti, 1991).
Jan Skácel: Paysage avec pendules (Zátiší s hodinami, 1990).
Ivan Wernisch: Au jour d'hier (Včerejší den, 1990).
Miroslav Holub: Programme minimal (Minimální program, 1997).
Jan Zábrana: Toute une vie (Celý Život, 2005).

Source: Dictionary of Czech Literature Since 1945