Sarkofág pro královnu (2016)

Stručná synopse z roku 2016

Významný český sochař sklářské tavené plastiky pracuje na zakázce nebývalé kompozice a rozměru. Dánský královský dvůr v jeho studiu objednal realizaci sarkofágu pro královnu Margaretu II. Její podobu pro kryptu v katedrále v Roskilde navrhnul přední dánský sochař Bjöern Nörgaard. Jedná se o dutinu ve tvaru dvou těl v životní velikosti obalenou křišťálovým obeliskem... Ještě nikdy se nikomu na světě nepodařilo ze skla zrealizovat něco tak objemného a mysteriozního.

Do této objednávky se prolíná celá tradice sklářské výroby na českém území, původní německé vlivy, světové prolínání uměleckých trendů a nejmodernější technické zázemí, kterým studio disponuje. Továrna v Železném Brodě - dnes umělecké centrum, využívá letité zkušenosti, která začíná u profesora Libenského. Společně s Jaroslavou Brychtovou právě zde po léta působil a vychoval své žáky - vedle Lhotského také Rónu, Milkova, Sušku a další.

Sběrné natáčení, které probíhá již rok a půl, slibuje zpracovat nejen časosběrný snímek o evropsky významném objektu vzešlém z mezinárodní spolupráce, ale také obsáhlý dialog s moderními trendy prestižního oboru a žánru. Zdenek Lhotský, který uvádí celou ságu královského sarkofágu, paralelně pracuje na svých vlastních uměleckých záměrech, technologických patentech. Produkuje doslova nebeské zakázky - například okna do nově budované věže chrámu Sagrada Familia v Barceloně. Jméno Gaudího se tak dostává do pestrého leporela moderních umělců, královských zakázek, evropských odkazů na nejvyšší úrovni v prostoru i čase.

Od konce realizace obelisku pro katedrálu v Rosklide nás dělí ještě necelý rok. Nyní víme, že disponujeme s poutavým materiálem širokého založení, který může hodně vypovědět o české dovednosti a uměleckých trendech. Podařilo se nám úspěšně zrealizovat dotáčky v Dánsku, kde se sběrné natáčení huti v českém pohraničí, proměnilo v dialog mezi dvěmi významnými evropskými umělci. Zachytili jsme výsostné prostředí, kam jednou bude plastika instalována a nahlédli do významu vztahu osvícené monarchie a významného světového umělce.